Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Puitenslagersfeesten vzw, heeft Puitenslagersfeesten vzw de hoedanigheid van verwerker. Het bestuur heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. Het bestuur verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
In het kader van de diensten voor de bezoeker, verwerkt Puitenslagersfeesten vzw persoonsgegevens van de door de bezoeker opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de bezoeker in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.