GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Het is verboden deze website te gebruiken op een wijze die andere gebruikers hindert, kan hinderen of het functioneren van deze website aantast.
Puitenslagersfeesten VZW is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt.

AANSPRAKELIJKHEID

Alhoewel Puitenslagersfeesten VZW bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden.